Blended Learning

Melissa SuzunoHR and L&D Insights Writer, Udemy Blended learning (nauczanie hybrydowe lub zintegrowane) nie jest nową koncepcją, ale nowe technologie cyfrowe redefiniują doświadczenia płynące z nauki hybrydowej dla uczestników. W…