Jak NIE pisać CV?

CV jest naszą przepustką do procesu rekrutacyjnego, więc musi być jak najlepiej przygotowane. Często jednak, co potwierdzi nie jeden rekruter, zdarzają się aplikacje nieprzemyślane, chaotyczne i takie, które nie przekazują…