Dostosuj CV do ogłoszenia

Rynek pracy jest obecnie bardzo konkurencyjny. Dostosowanie swojego życiorysu zawodowego do konkretnego ogłoszenia jest niezbędne, aby uzyskać przewagę nad konkurentami. Opis stanowiska zamieszczony w ogłoszeniu daje mnóstwo wskazówek  odnośnie oczekiwań pracodawcy,…

Jak NIE pisać CV?

CV jest naszą przepustką do procesu rekrutacyjnego, więc musi być jak najlepiej przygotowane. Często jednak, co potwierdzi nie jeden rekruter, zdarzają się aplikacje nieprzemyślane, chaotyczne i takie, które nie przekazują…