Jak automatyzacja zmieni rynek pracy w ciągu najbliższych 5 lat?

Rozwój sztucznej inteligencji stawia przed nami wiele pytań o to jak będzie wyglądać przyszłość rynku pracy. Według wielu instytucji zgłębiających ten temat, aż połowa istniejących dzisiaj zawodów może zostać wyparta przez roboty i automatyzację pracy. Eksperci firmy analitycznej Gartner szacują, że w ciągu najbliższych 5 lat w USA ponad 30% miejsc pracy zostanie zautomatyzowana.

Jakie zawody są zagrożone automatyzacją?

Według badań przeprowadzonych przez Oxford University w ciągu najbliższych 25 lat połowa istniejących dziś zawodów zniknie na skutek zmian technologicznych. Szczególnie zagrożone robotyzacją są przede wszystkim produkcja, logistyka i transport. Jednak również zawody z obszaru pracy biurowej, rynku ubezpieczeń, sprzedaży, finansów czy część branży HR może zostać wyparta przez automatyzację. Już teraz korzystające z Big Data oprogramowanie HR wybiera pracowników niewykwalifikowanych lepiej niż konsultanci z branży. Jednak w pierwszej kolejności zastąpione zostaną zawody związane z fizyczną, powtarzalną pracą, przetwarzaniem danych oraz ich zbieraniem.

Nowe możliwości i zawody na rynku pracy

Zmiany na rynku pracy, które będa konsekwencją postępującej technologicznie automatyzacji i robotyzacji nie są jedynie negatywne. W rezultacie dynamicznego rozwoju technologii powstanie wiele nowych miejsc pracy.

Najszybciej rozwijające się zawody i mało zagrożone automatyzacją to te związane z energią odnawialną, szeroko rozumianym zdrowiem, a także technologią. Globalne megatrendy, które znacząco wpływają na rynek pracy jasno wyznaczają kierunki rozwoju – środowisko, zdrowie i technologia.

Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego aż 65% dzieci, które zaczynają obecnie naukę będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją i trudno jest nam sobie je wyobrazić. Przykładowe zawody przyszłości, z którymi już niebawem możemy się spotkać to np. robot therapist, digital currency consultant, genetics diversity agent, upcycling designer czy wearable & IoT solutions therapist. Obecnie brzmią one jak z filmu science fiction, ale 10 lat temu nikt nie przypuszczał, że jednym z najbardziej popularnych zawodów w 2019 będzie Social Media Manager.

Ludzie i roboty na rynku pracy

Wiele osób obawia się konsekwencji jakie niesie automatyzacja i robotyzacja na rynku pracy. Prawda jest jednak taka, że AI i roboty stają się dla nas odciążeniem w rutynowych i powtarzalnych zadaniach. Część zawodów może zniknąć, ale jest to naturalna kolej rzeczy w rozwoju społeczeństwa. Ostatecznie dzięki rozwojowi technologicznemu rynek pracy nasyci się nowymi, nieznanymi nam jeszcze zawodami.  Automatyzacja i sztuczna inteligencja stają się naturalnym przedłużeniem naszych kompetencji w pracy w każdej branży. Przystosowanie się do pracy z AI i robotami to konieczność, jeśli chcemy być na bieżąco z tym co dzieje się na rynku pracy.

Jak przygotować się do zmian?

Przede wszystkim stale rozwijając swoje umiejętności. Ucząc się stale nowych dla nas rzeczy oraz poszerzając swoją dotychczasową wiedzę jesteśmy w stanie szybciej zaadaptować się do zmian, które dotkną nas za kilka lat. Kluczowe jest także zrozumienie nowych technologii oraz algorytmów. Pozwoli Ci to sprawniej funkcjonować w erze rewolucji technologicznej, ale także pomoże szybciej przyswajać wiedzę i adaptować się do zmian. Automatyzacja i robotyzacja miejsc pracy odciąża nas z wielu czynności, ale także stawia przed nami nowe wyzwania. Jeżeli chcesz utrzymać się na rynku pracy, musisz ciągle rozwijać swoje umiejętności technologiczne. Przygotowanie się na zmiany zależy tylko i wyłącznie od Ciebie

Zdobądź nowe umiejętności technologiczne →