Blended Learning

Melissa Suzuno
HR and L&D Insights Writer, Udemy

Blended learning (nauczanie hybrydowe lub zintegrowane) nie jest nową koncepcją, ale nowe technologie cyfrowe redefiniują doświadczenia płynące z nauki hybrydowej dla uczestników. W przeszłości programy nauczania zintegrowanego oznaczały łączenie najlepszych elementów nauki w klasie oraz nauki online, a obecnie doświadczenia płynące z nauki hybrydowej oznaczają nakładanie na naukę w klasie i naukę online bogatego wachlarza technologii cyfrowych oraz praktyk szkoleniowo-rozwojowych.

I chociaż pojawiła się ta nowa koncepcja nauczania hybrydowego, to popularność zyskuje również odmienna, aczkolwiek powiązana z nim praktyka nauczania społecznego. Zapoznajmy się z paroma innowacyjnymi metodami stosowanymi przez przedsiębiorstwa w celu włączenia nauczania społecznego do oferowanych przez nie doświadczeń nauczania zintegrowanego.

[75% nieformalnej nauki, jaka zachodzi w miejscu pracy, to nauka poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń lub nauka społeczna]

Co to jest nauczanie społeczne?

Stowarzyszenie na rzecz zarządzania zasobami ludzkimi definiuje nauczanie społeczne jako „zbieranie i dzielenie się informacjami uzyskanymi od współpracowników oraz z mediów społecznościowych”.

Doskonale wiadomo, że 75% nieformalnej nauki, jaka zachodzi w miejscu pracy jest wynikiem wymiany wiedzy i doświadczeń lub nauczania społecznego. Uczenie się od mentorów lub trenerów nie jest niczym nowym, ale rozpowszechnienie się nowych narzędzi mediów społeczenościowych oraz internetowych forów dyskusyjnych wzmocniło ten rodzaj nauki w erze cyfrowej. Zgodnie z raportem Światowych trendów w kapitale ludzkim 2017 opracowanym przez Deloitte 32% przedsiębiorstw stawia na tworzenie zespołów i korzystanie z mediów społecznościowych, aby dotrzymać kroku bardziej różnorodnym kadrom, które na co dzieńkorzystają z technologii cyfrowych oraz społecznościowych. A Rada ds. Business Intelligence w Chief Learning Officer stwierdziła, że 75% spośród badanych specjalistów ds. nauczania i rozwoju włączyła, w pełni lub w ograniczonym zakresie, technologie nauczania społecznego do swojej strategii nauczania. Poniżej przedstawiamy pięć taktyk nauczania społecznego, które można włączyć do oferty nauczania hybrydowego.

Taktyki nauczania społecznego, które można włączyć do programów nauczania hybrydowego

1. Połączenie nauki w klasie z nauczaniem społecznym

Tradycyjne doświadczenia płynące z nauki w klasie mogą być również doświadczeniami typu nauczania społecznego, jeżeli zostaną zaprojektowane w sposób promujący pracę zespołową oraz współpracę. Raport trendów w kapitale ludzkim 2019 mówi, że „wraz ze wzrostem znaczenia zespołów dla realizacji większej liczby rodzajów pracy, organizacje będą oferować możliwości nauczania wspierające poszczególnych pracowników jako członków zespołów, zapewniając treści oraz doświadczenia odpowiadające kontekstowi zespołu danego pracownika”.

W dużych lub szybko rosnących organizacjach nauka w klasie daje pracownikom możliwość poznania swoich współpracowników i uczenia się od nich. Ariel Hunsberger, dyrektor ds. nauki i rozwoju w Slack, wyjaśnia: „Nasze szkolenia w grupach są nie tylko szansą, by nauczyć się czegoś nowego, ale umożliwiają również integrację oraz pogłębienie kontaktów. Bardzo atrakcyjnym aspektem tych szkoleń jest możliwość poznania innych członków zespołu oraz usłyszenia, czym się oni zajmują i czego się uczą. W rezultacie zapewniamy mnóstwo czasu na dyskusje oraz bezpośrednie nauczanie, by pracownicy mogli ze sobą porozmawiać. Szansa na wysłuchanie prelekcji eksperta na pewno ściągnie wielu zainteresowanych, ale możliwość poznania współpracowników i zrozumienia ich pracy brzmi jeszcze bardziej zachęcająco”.

Niektóre spółki, takie jak KPMG, umyślnie tworzą przestrzeń do nauki w grupach, która umożliwi nauczanie społeczne. Ich nowe centrum nauczania „zostało zaprojektowane, by promować pozytywne zachowania związane z nauką, takie jak reflekcja nad tym, czego się nauczyliśmy oraz budowanie więzi z współpracownikami”.

2. Mentoring grupowy

Przedsiębiorstwa, w których wielu pracowników przechodzi przez ten sam program nauczania, mogą wykorzystać program mentoringu grupowego w celu zapewnienia poczucia wspólnoty i wsparcia. Przykładowo Publicis Sapient, firma konsultingowa z branży strategii i technologii biznesu, stworzyła Akademię SI do nauczania hybrydowego, by poprawić kompetencje swoich konsultantów w kluczowych obszarach sztucznej inteligencji (SI) oraz analityki danych, by pomóc w pozyskiwaniu nowych klientów.

Ian Stevens, Kierownik ds. rozwoju umiejętności w Publicis Sapient North America, powiedział: „Nasz zespół ds. nauczania i rozwoju uważa, że nie istnieje coś takiego, jak jedyna słuszna ścieżka nauki. Pracownicy mogą mieć pięciominutową przerwę lub przeznaczyć dwudniowy okres na naukę. Aby dostosować się do współczesnych uczniów, nasz zespół ds. nauczania i rozwoju przyjrzał się każdej możliwej metodzie zapewniania szkoleń oraz połączył je w jedno”.

[Ian Stevens, Kierownik ds. rozwoju umiejętności w Publicis Sapient North America
„Stworzyliśmy Akademię SI do nauczania hybrydowego, by poprawić kompetencje swoich konsultantów w kluczowych obszarach sztucznej inteligencji (SI) oraz analityki danych, by pomóc w pozyskiwaniu nowych klientów”]

Akademia SI opracowana przez Publicis Sapient zapewniła ustrukturyzowany program z oficjalnym zaangażowaniem pracowników, który związany jest z rekrutacją o obsadzaniem stanowisk w firmie. Aby dostosować się do geograficznie rozproszonych kadr, zespół ds. nauczania i rozwoju stworzył Akademię SI do nauczania hybrydowego, która objęła internetowe kursy Udemy dla biznesu wbudowane w ścieżki nauczania kluczowych umiejętności związanych ze sztuczną inteligencją oraz analizą danych.

Firma wykorzystała wewnętrznych liderów jako „mentorów grup” dla kohort Akademii SI. Mentorzy grup maja swoje dyżury i udzielają porad, jeśli ktoś ich potrzebuje. Oferują oni również interaktywne seminaria internetowe w zakresie zastosowań typowych dla Publicis Sapient oraz są moderatorami forów internetowych dla pracowników, gdzie mogą oni prowadzić dyskusje oraz wymieniać się materiałami źródłowymi.

Na koniec, jako element Akademii SI, oferują również spotkania dla społeczności w celu wzmocnienia nauki w bezpośredniej rozmowie. Zespół ds. nauczania i rozwoju stworzył harmonogram, który nie nadwerężył zbytnio równowagi między praca a życiem prywatnym poprzez oficjalne przeznaczenie niepodlegających rozliczeniu 3-5 godzin w tygodniu na nauczanie. Jaki był rezultat? Akademia SI zwiększyła umiejętności pracowników w kluczowych obszarach sztucznej inteligencji i analizy danych, co pomogło konsultantom w pozyskaniu nowych klientów.

3. Skalowalny coaching

Istnieje szereg sposobów, jakie liderzy ds. nauczania i rozwoju wykorzystują do włączenia coachingu do doświadczeń nauczania hybrydowego. Może to polegać na połączeniu nauczania społecznego z jednoosobowym coachingiem po zajęciach w celu wzmocnienia nauki podczas pracy oraz zapewnienia, że nastąpi poprawa zachowań. Może to również być oferowanie coachingu w sposób bardziej skalowalny i ekonomiczny poprzez wykorzystanie wewnętrznych mentorów grup, spotkań wideo oraz narzędzi coachingowych w celu zapewnienia, że osiągnięte zostaną założone rezultaty.

Przykładowo Lissa Minkin, wiceprezes ds. kadr i miejsca pracy w Tile, opracowuje spersonalizowane podejście do nauczania uwzględniające internetowe platformy nauczenia, narzędzia 360 oraz indywidualny coaching. Lissa wyjaśnia: „Dotarliśmy do miejsca, w którym większy sens ma podejście spersonalizowane niż uogólnione, które widzieliśmy w przeszłości. Nowe technologie ułatwiają wdrożenie nauczania spersonalizowanego, ponieważ pomagają nam w zidentyfikowaniu indywidualnych potrzeb oraz umożliwiają zapewnienie nauczania dostosowanego do potrzeb w odpowiedniej skali”.

[Lissa Minkin, wiceprezes ds. kadr i miejsca pracy w Tile
„Nowe technologie ułatwiają wdrożenie nauczania spersonalizowanego, ponieważ pomagają nam w zidentyfikowaniu indywidualnych potrzeb oraz umożliwiają zapewnienie nauczania dostosowanego do potrzeb w odpowiedniej skali”

Po zidentyfikowaniu brakujących umiejętności stwierdzonych ogólnie podczas wszystkich ocen 360 Lissa stworzy moduły nauczania skupione na powtarzających się tematach. Lissa planuje wykorzystać Zoom jako wirtualną klasę, w której pracownicy mogą wziąć udział w sesjach prowadzonych przez nią lub innych ekspertów. Druga część programu obejmuje podkreślenie nauczania przy pomocy personalnego coachingu. Trenerzy powinni wiedzieć, jakich umiejętności brakuje konkretnemu pracownikowi i czego już taki pracownik się nauczył w kohorcie. Takie podejście oznacza, że pracownicy mogą otrzymać indywidualne wsparcie, które nie będzie tak kosztowne lub czasochłonne jak personalny coaching. Lissa mówi: „Jestem przekonana, że ta skalowalna, spersonalizowana metodologia może pomóc w przyspieszeniu nauki oraz zmiany zachowań w miejscu pracy”.

4. Fora w mediach społecznościowych oparte na kohortach

Fora w mediach społecznościowych oparte na kohortach, takie jak Slack, Facebook Workplace czy Microsoft Yammer, mogą być wykorzystywane do zadawania pytań, omawiania różnych zagadnień oraz dzielenia się materiałami. Według Chief Learning Officer „zdolność technologii nauczania społecznego do zapewniania dostępu na żądanie do dyskusji, szkoleń, wsparcia oraz specjalistycznej wiedzy w czasie rzeczywistym, a także promowanie nauki podczas pracy poprzez społeczności praktyki sprawia, że są one cennym zasobem wartym wysiłku wymaganego do ich wdrożenia”.

Wiele spółek już dziś korzysta z tych narzędzi. Nie dziwi więc przykładowo, że pracownicy Slack korzystają z firmowego narzędzia do dzielenia się pomysłami i zasobami. Według Ariela Hunsbergera, Dyrektora ds. nauczania i rozwoju w Slack, „Slack może również służyć jako internetowy kanał społecznościowy, który sprawia, że rozmowy dotyczące nauki są kontynuowane po szkoleniu i pozwala pracownikom na polecanie innym przydatnych kursów lub artykułów, a także prosić o rady już po zakończeniu warsztatów”.

Fora w mediach społecznościowych oparte na kohortach mogą również służyć do budowania i promowania kultury nauki, jeżeli członkowie zarządu oraz inni liderzy będą korzystać z tych kanałów, by podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi pracownikami.

5. Chatboty

Według Chief Learning Officer chatboty będą jednym w największych trendów w nauczaniu w 2019. Zasilanie przez sztuczną inteligencję, ale zaprogramowane i kontrolowane przez dział ds. nauczania i rozwoju, chatboty mogą potencjalnie łączyć pracowników z potrzebnymi im informacjami i zasobami. Według eLearning Industry główną różnicą między chatbotem a innymi źródłami informacji, takimi jak wyszukiwarki internetowe, jest to, że chatboty „mogą zapewnić, że będą to właściwe informacje, dopasowane do poszukującej ich osoby. Dane są umieszczane w kontekście właściwym dla pracownika, więc zamiast szukania w nieskończoność, uzyskujemy dostęp do właściwych informacji we właściwym miejscu i czasie”.

Dostęp do chatbotów jest możliwy w dowolnym miejscu i czasie, co oznacza, że mogą być one niezmiernie przydatne w przypadku kadr rozproszonych lub pracujących zdalnie i można je łatwo zintegrować ze schematem pracy danej osoby. Jeżeli osoby uczące się będą regularnie korzystać z chatbotów przez pewien okres, to poprawi się umiejętność przyswajania i wykorzystywania nowej wiedzy i umiejętności, jak w artykule dla Training Industry stwierdził Vincent Han, założyciel i prezes Mobile Coach. Han zaobserwował wysokie zaangażowanie i poprawę wyników wśród pracowników, którzy po szkoleniu korzystali z chatbotów.

Postęp technologiczny oraz szybko zmieniające się potrzeby miejsc pracy spowodowały, że w ostatnich latach krajobraz nauczania hybrydowego całkowicie się zmienił. Omówione powyżej narzędzia i taktyki nauczania społecznego mogą poprawić Państwa doświadczenia związane z nauczaniem hybrydowym oraz zbudować kulturę nauki w Państwa organizacji.