Jak się uczyć – model 70:20:10

Kiedy w trakcie rozmów rekrutacyjnych pytam kandydatów, czego szukają rozważając zmianę pracy, zdecydowanie najczęściej pada magiczne słowo: „rozwoju”. Lubię wtedy pogłębić temat – dopiero wówczas można odkryć całe bogactwo tego,…

Czy to już mobbing?

Często zaczyna się niewinnie od niestosownych żartów i dwuznacznych uwag, ale w razie braku odpowiedniej reakcji może skończyć się na poniżaniu, wyalienowaniu z zespołu pracowników i psychicznym nękaniu. Mobbing jest…