Przebieg procesu inwestycyjnego – przygotowanie do inwestycji

Wystąpienie przed inwestorem

Każdy, kto stara się o pozyskanie inwestora powinien się do tego bardzo dokładnie przygotować. Pierwszym krokiem, jaki powinniśmy zrobić jest stworzenie tzw. pitch decku, czyli dokumentu, który w prosty i przystępny sposób opisze swój pomysł na biznes. Powinien on zawierać informacje dotyczące m.in. problemu, który rozwiąże firma, sposobu w jaki to nastąpi, wielkości rynku, produktu, zespołu, modelu biznesowego, konkurencji oraz finansów. Możemy go stworzyć na przykład w formie prezentacji multimedialnej, filmu lub infografiki. Warto zastanowić się nad sposobem prezentacji takiego materiału przed inwestorem. Im bardziej atrakcyjnie przedstawimy nasz biznes, tym większa szansa na otrzymanie kapitału na jego rozwój.

Umowa o zachowaniu poufności

Jeżeli potencjalny inwestor, wyrazi zainteresowanie naszym biznesem, kolejnym etapem współpracy powinno być zawarcie umowy o zachowaniu poufności (ang. Non Disclosure Agreement, NDA). Jej podpisanie jest bardzo ważne z punktu widzenia ochrony pomysłu przed jego skopiowaniem. Podstawowym zadaniem NDA jest określenie rodzajów i oraz sposobów przekazywania i wykorzystywania informacji poufnych pomiędzy stronami. Warto w tym miejscu wskazać, że poufnością objęte są wyłącznie te informacje, które nie zostały wcześniej udostępnione publicznie lub istnieje prawny obowiązek ich ujawnienia, np. na wniosek organów ścigania. Czym zatem są informacje poufne? Zaliczamy do nich wszelkiego rodzaju informacje natury biznesowej i ekonomicznej (np. biznesplany, strategie rozwoju), technicznej (np. opracowania, rysunki techniczne, kody źródłowe) i prawnej (np. dokumenty korporacyjne, umowy, licencje, pozwolenia, koncesje) przekazywane sobie wzajemnie przez strony w ramach współpracy. Niezgodne z umową lub godzące w interesy drugiej strony wykorzystywanie informacji poufnych, może sprowadzić na nas konieczność zapłaty, często bardzo dotkliwych kar umownych. Warto także pamiętać, by wysokość kar umownych zapisanych w NDA nie była przesadnie wysoka. Może to negatywnie świadczyć o naszej dojrzałości biznesowej oraz podejściu do dzielenia się naszym pomysłem. Kolejne kroki zostaną opisane w drugiej części artykułu.

Norbert Młynarczyk

Norbert Młynarczyk

Prawnik, wspólnik firmy prawniczej Kulicki, Młynarczyk. Zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, prawem rynków kapitałowych. Specjalizuje się również transakcjach fuzji i przejęć (M&A) oraz prawnych aspektach finansowania przedsiębiorców, w tym: procesami inwestycyjnymi, emisjami obligacji w ramach ofert prywatnych, umowami kredytowymi, a także w zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem funduszy private equity i venture capital. Pracuje także nad przygotowywaniem analiz due diligence na potrzeby transakcji kapitałowych. W przypadku pytań, pozostaję do dyspozycji pod adresem e-mail: biuro@km-legal.com.pl.

Zobacz inne moje wpisy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.